Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Partykularyzm w Polsce - charakterystyka, opracowanie tematu

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Partykularyzm to postawa, zgodnie z którą państwa, społeczeństwa lub partia polityczna dąży do osiągnięcia profitów skupionych dla konkretnej grupy. Polega to na zastosowaniu wąskiego pojmowania interesów, których spełnienie staje się nadrzędne w stosunku do reszty ogółu. Interesy ogółu nie zostaną zaspokojone, gdyż pierwszeństwo mają potrzeby lokalne lub prywatne. 

Partykularyzm swoje korzenie ma w systemie feudalnym. Na ziemiach polskich wraz z powstaniem systemu feudalnego w średniowieczu można zaobserwować rozwój tego zjawiska. Wówczas aparat państwowy nie był wystarczająco rozwinięty, co poskutkowało brakiem unifikacji prawa. Władca nie był w stanie egzekwować przepisów prawnych. Funkcjonował partykularyzm personalny, który polegał na stosowaniu odmiennych przepisów prawnych wobec konkretnych stanów w stosunku do innych. 

Można zauważyć proces wykształcania się poszczególnych stanów, takich jak szlachecki (w tym przypadku stosowano prawo lenne i ziemskie), stan mieszczański (każde miasto posiadało autonomiczny system prawny), duchowieństwo (prawo kościelne oraz kanoniczne), stan chłopski (ustawodawcą w tym przypadku był właściciel dworu i to on określał...

Podobne wypracowania