Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

MFW (Międzynarodowy Fundusz Walutowy) i Bank Światowy - porównanie organizacji

Bank Światowy oraz Międzynarodowy Fundusz Walutowy zostały powołane w tym samym czasie. Miało to miejsce podczas konferencji w Bretton Woods w 1944 roku. Ich utworzenie miało na celu odbudowę zdruzgotanej II wojną światową gospodarki Europy. Aktualnie ich działania ogniskują się głównie wokół pobudzenia gospodarek światowych poprzez, między innymi, ułatwianie handlu zagranicznego (także poprzez poprawę płynności wymiany walut), wspieranie przedsiębiorstw itd.

Zarówno Bank Światowy, jak i Międzynarodowy Fundusz Walutowy działają w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ). Obie instytucje uważa się za jedne z czołowych w swym znaczeniu dla gospodarki globalnej. Bank Światowy winien sprawnie współpracować z Międzynarodowym Funduszem Walutowym.

Warunkiem członkostwa w organizacji, jaką jest Bank Światowy, jest przynależność do Międzynarodowego Funduszu Walutowego. W obu organizacjach pokładane są spore nadzieje, jeśli idzie o likwidację skutków obecnego kryzysu gospodarczego, a także zapobieganie kolejnym, bądź przynajmniej niwelowanie ich objawów.

Kraje biedniejsze mogą liczyć na pomoc ze strony Banku Światowego między innymi poprzez uzyskiwanie od niego kredytów. Zamożność kraju nie ma natomiast znaczenia przy uczestnictwie w Międzynarodowym Funduszu Walutowym. Jego działania skierowane są na politykę fiskalną oraz monetarną państw członkowskich.

Cechą łączącą obie instytucje jest z pewnością krytyka, jakiej stały się celem. Niektórzy uważają je np. za narzędzie rządu Stanów Zjednoczonych, za pomocą którego USA kontrolują oraz wpływają na gospodarki innych państw świata.

Podobne wypracowania do MFW (Międzynarodowy Fundusz Walutowy) i Bank Światowy - porównanie organizacji