Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

MFW - Międzynarodowy Fundusz Walutowy - cele, zadania, funkcje

Międzynarodowy Fundusz Walutowy (ang. International Monetary Fund, w skrócie IMF) to organizacja działająca w ramach struktur Organizacji Narodów Zjednoczonych. Aktualnie państwami członkowskimi MFW jest 187 państw.

Polska pierwotnie należała do MFW od chwili jego założenia. Wystąpiła jednak z tej organizacji w 1950 roku. Ponownie przystąpiła w 1986 roku, po pięciu latach od złożenia wniosku o ponowne przyjęcie.

Do głównych zadań Międzynarodowego Funduszu Walutowego należy dążenie do osiągnięcia równowagi oraz stabilizacji na rynkach międzynarodowych.

MFW pełni kilka funkcji. Najważniejsza jest wspomniana wcześniej funkcja regulacyjna. Ważna jest także funkcja konsultacyjna, na podstawie której realizuje się założenie wzmacniania współpracy międzynarodowej. Chodzi głownie o zorganizowanie forum, na którym możliwa byłaby wymiana doświadczeń państw członkowskich. Kolejna funkcja to funkcja kontrolna związana z nadzorem Międzynarodowego Funduszu Walutowego nad realizacją celów, na jakie przeznaczone są pieniądze płynące z tej organizacji. Ostatnią ważną funkcją pełnioną przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy, jest funkcja kredytowa.

Międzynarodowy Fundusz Walutowy w ramach swych działań może udzielić pomocy jednemu z państw członkowskich w zamian za zobowiązanie do wprowadzenia odpowiednich reform gospodarczych oraz podjęcie się innych działań prowadzących do stabilizacji ekonomicznej w kraju.

Innymi zadaniami MFW są między innymi: wspieranie współpracy walutowej między krajami poprzez ustanowienie odpowiednich instytucji odpowiadających za kooperację. W ramach tej współpracy pracuje się także nad rozwojem handlu międzynarodowego, między innymi poprzez minimalizacje ograniczeń walutowych.

Państwa członkowskie zobligowane są do przekazywania Międzynarodowemu Funduszowi Walutowemu odpowiednich informacji związanych z sytuacja ekonomiczną ich kraju, na podstawie którego może on podejmować określone decyzje.

Podobne wypracowania do MFW - Międzynarodowy Fundusz Walutowy - cele, zadania, funkcje