Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Prawo - Świadek incognito - definicja, opis, przywileje. Świadek incognito w procesie karnym

Świadka incognito inaczej nazywa się świadkiem anonimowym. Jest nim osoba, która przesłuchiwana jest przez sąd bez podawania do publicznej wiadomości jej tożsamości.

Instytucja świadka incognito w Polsce regulowana jest Kodeksem postępowania karnego.  Pierwszy raz wprowadzona została w 1995 roku ustawą o zmianie Kodeksu postępowania karnego. Przepisy dotyczące anonimowego świadka znajdują się w artykule 184. Głosi on między innymi iż: „(...) jeżeli zachodzi uzasadniona obawa niebezpieczeństwa dla życia, zdrowia, wolności albo mienia w znacznych rozmiarach świadka lub osoby dla niego najbliższej, sąd, a w postępowaniu przygotowawczym prokurator, może wydać postanowienie o zachowaniu w tajemnicy danych osobowych świadka”.

Jeśli zostanie podjęte postanowienie o utajnieniu tożsamości świadka incognito, jego dane osobowe ujawnione są jedynie sądowi oraz prokuratorowi. Również tylko te podmioty mogą przesłuchiwać anonimowego świadka. Dodatkowo czynność ta musi być przeprowadzona w sposób umożliwiający zachowanie tożsamości w tajemnicy – może to być wykonane za pośrednictwem wideokonferencji oraz z zastosowaniem odpowiedniej aparatury zmieniającej głos.

Jeśli zostanie udowodnione, iż świadek objęty statusem incognito, świadomie składał fałszywe zeznania, prokurator bądź sąd mogą cofnąć postanowienia o utajnieniu tożsamości świadka. W sytuacjach takich protokół z zeznań zostaje w całości ujawniony.

Możliwe jest wniesienie zażalenia na postanowienie o utajnieniu bądź odmowie utajnienia tożsamości świadka. Postępowanie w tej sprawie także objęte jest tajemnicą.

W przeciwieństwie do instytucji świadka koronnego nie ma ograniczeń dotyczących tego, kto może zostać świadkiem incognito. Może nim zostać więc każda osoba, wobec której istnieje prawdopodobieństwo zagrożenia życia lub zdrowia, a także poważnego uszczerbku na posiadanym mieniu.

Podobne wypracowania do Prawo - Świadek incognito - definicja, opis, przywileje. Świadek incognito w procesie karnym