Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Prawo - Świadek - definicja, obowiązki, przykłady. Świadek sądowy

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Kodeks karny definiuje świadka jak osobę będąc świadkiem czynu, którego zdarzenie dotyczy. Jest to zatem ktoś, kto był obecny w danym miejscu w czasie danego zdarzenia. Definicja o charakterze procesowym natomiast mianem świadka określa człowieka zobowiązanego do złożenia wyjaśnień w trakcie postępowania. Dodatkowo świadkiem może być także specjalista (np. rzeczoznawca), mający do przekazania istotne dla sprawy informacje, a także osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie wywiadu środowiskowego (np. pracownik socjalny). Możliwy jest także udział w sprawie jako świadków innych osób.

Zeznania świadka są rodzajem dowodu w prowadzonej sprawie. To, co zostanie powiedziane, może mieć ogromny wpływ na wynik postępowania. Przed przystąpieniem do faktycznego składania wyjaśnień, świadek zobowiązany jest złożyć przyrzeczenia dotyczące prawdomówności. Z obowiązku tego zwolnione są osoby poniżej 17 roku życia.

Zgodnie z prawem, w tym samym postępowaniu jedna osoba nie może być równocześnie świadkiem oraz: sędzią, oskarżycielem publicznym (prokuratorem), ławnikiem, protokolantem, tłumaczem i oskarżonym. Świadkiem może być natomiast oskarżyciel posiłkowy.

Osoba wezwana przez sąd jako świadek ma obowiązek stawienia się oraz złożenia odpowiednich...

Podobne wypracowania