Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Administracja zespolona i niezespolona - różnice. Charakterystyka i przykłady

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

W związku z wielopłaszczyznowymi przemianami, jakie wystąpiły w Polsce po roku 1989 (szczególnie ze względu na przywrócenie samorządności w ustawie z 1990 r.) wystąpiła konieczność usprawnienia i reorganizacji działalności administracji państwowej (łac. administrare – być pomocnym, zarządzać). Na mocy uchwalonych wówczas ustaw wyróżnia się podział na administrację zespoloną i niezespoloną.

Administracja zespolona jest oparta o zwierzchnictwo wojewody – pewne zespolenie zarządcze, które decyduje o skuteczności i sprawności wykonywanych zadań. Polega ona na tym, że pod wspólnym zwierzchnictwem i koordynacją wojewody funkcjonuje ustawowo wyznaczona grupa instytucji. Są to m.in.: Komenda Wojewódzka Policji, Kuratorium Oświaty, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Wojewódzki Oddział Służby Ochrony Zabytków, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej i inne.

Zespolenie administracji przejawia się w kilku sferach – w sferze organizacyjnej, osobowej, finansowej i kompetencyjnej.

Administracyjna niezespolona (w przeszłości nazywana specjalną), w przeciwieństwie do administracji zespolonej, nie podlega wojewodzie, tylko stanowi terenowy oddział administracji rządowej....

Podobne wypracowania