Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Droga legislacyjna – droga legislacyjna ustawy – charakterystyka, omówienie

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Legislacja to podstawowa metoda tworzenia prawa w tzw. kontynentalnej kulturze prawa. Pod sformułowaniem droga legislacyjna rozumiemy przebieg procesu (procedurę) tworzenia ustawy. By można było rozpocząć drogę legislacyjną konieczna jest inicjatywa ustawodawcza, którą w przypadku państwa polskiego posiada: Senat, prezydent RP, Rada Ministrów, grupa 15 posłów oraz grupa 100 tys. obywateli. Projekt ustawy musi zostać doręczony Marszałkowi Sejmu (na piśmie). Marszałek ma kilka możliwości ustosunkowania się do owego wniosku. Po pierwsze może nie przyjąć wniosku, gdy ten nie spełnia wymogów formalnych. Po drugie ma prawo skierować projekt do Komisji Europejskiej, aby ta rozstrzygnęła czy jest on zgodny z prawem unijnym (ale za wyjątkiem wniosków Rady Ministrów). 

Ma również prawo skierować projekt do Komisji Ustawodawczej, by ta stwierdziła czy jest on zgodny z prawem. Wreszcie może przyjąć wniosek i przekazać go do rozpatrzenia Sejmowi. W polskim systemie legislacyjnym funkcjonują trzy czytania projektu ustawy. Pierwsze czytanie odbywa się na posiedzeniu odpowiedniej komisji, nie zaś na posiedzeniu Sejmu. Autor pomysłu prezentuje go przed komisją i uzasadnia, a komisja dokładnie projekt analizuje. 

Drugie...

Podobne wypracowania