Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Ustrój polityczny USA – charakterystyka

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Stany Zjednoczone Ameryki Północnej tworzą państwo federalne, złożone z 50 stanów (na czele których stoją gubernatorzy) oraz Dystryktu Kolumbii. Konstytucja USA została ustanowiona w 1787 roku i składa się z 7 artykułów oraz 27 poprawek. Jest ustawą zasadniczą o bardzo sztywnym charakterze (trudno ją zmienić). Dodatkowymi źródłami prawa są orzeczenia Sądu Najwyższego, akty prawne prezydenta oraz umowy międzynarodowe. 

W przypadku Stanów możemy mówić o prezydenckim ustroju politycznym, bowiem głowa państwa pełni jednocześnie funkcję szefa rządu (nie ma instytucji premiera). Kandydatem na prezydenta może być każdy obywatel amerykański, który osiągnął 35 rok życia i posiada prawa wyborcze. Wybory są w tym przypadku pośrednie – obywatele wybierają jedynie elektorów, którzy z kolei decydują o wyborze głowy państwa. Kadencja prezydenta trwa 4 lata, z możliwością jednej reelekcji. Prezydent tworzy swój gabinet z 11 sekretarzy stanu (sam ich powołuje, za zgodą 2/3 Senatu), którzy pełnią funkcję jego doradców i nie posiadają własnych kompetencji. Prezydent za swoje działanie jest odpowiedzialny prawnie i może zostać postawiony w stan oskarżenia przed Senatem (procedura impeachmentu...

Podobne wypracowania