Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Socjalizm demokratyczny - definicja, charakterystyka, przykłady

Socjalizm demokratyczny jest ideą, która opowiada się za socjalistycznym ustrojem w gospodarce, a w rządach dąży do demokracji. Socjalizm demokratyczny stanowi pewną syntezę ustrojową, która w gospodarce promuje socjalizm, a demokrację uważa jako najlepszy ustrój państwowy.

Socjalizm demokratyczny bywa często mylony z socjaldemokracją, która ma nieco inne założenia programowe. W przeciwieństwie do socjaldemokracji, socjaliści demokratyczni pragną całkowitego zniesienia kapitalizmu, nie dążą do jego reformy. Socjalizm demokratyczny ukształtował się w XIX wieku podczas trwania Międzynarodówki Komunistycznej. Jest najnowszą koncepcją socjalistyczną. Idee socjalizmu demokratycznego zostały zawarte w 1951 r. w „Deklaracji o celach i zadaniach socjalizmu demokratycznego”, taka deklaracja została ustanowiona na I Kongresie Międzynarodówki.

Charakterystyczną cechą socjalizmu demokratycznego jest zwrócenie uwagi na problem własności środków produkcji. Uważają oni, że środki produkcji muszą być własnością całego społeczeństwa, całej populacji. Władza musi być w rękach ludu, który sprawuje kontrolę nad wszystkimi sektorami państwowymi.

Socjalizm demokratyczny dąży do ustroju republikańskiego. Reformy socjalistyczne muszą być wprowadzone na drodze pokojowej, w toku ewolucji. Odrzuca się tutaj koncepcję rewolucji.
 
Wielu politologów uważa, że kraje skandynawskie są dobrym przykładem socjalizmu demokratycznego. W Polsce mamy ugrupowanie Młodzi Socjaliści i PPS – Polska Partia Socjalistyczna.

Socjaliści demokratyczni wywodzą się – jak wszyscy socjaliści – z ruchu robotniczego i dążą do wprowadzenia socjalizmu, zastąpienia nim kapitalizmu, który jest ideą niesprawiedliwą i wyzyskuje biednych. Chwytliwe hasła i dobra propaganda sprawiają, że socjalizm demokratyczny zyskuje zwolenników na całym świecie. Socjalizm demokratyczny jest za równością obywateli, wolnością światopoglądową i polityką prospołeczną. Sprzeciwia się idei wolnego rynku i proponuje ingerencję państwa w gospodarkę.

Podobne wypracowania do Socjalizm demokratyczny - definicja, charakterystyka, przykłady