Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Sankcja i rodzaje sankcji – definicja, charakterystyka, przykłady

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Sankcja jest to rodzaj działania społecznego, będącego odpowiedzią na konkretne postępowanie jednostki. Może przybrać formę nagrody bądź kary, zależnie od tego, czy dane zachowanie jest zgodne czy narusza zatwierdzone przez wspólnotę normy. Jeśli członek zbiorowości łamie ustalone zasady, ponosi konsekwencje swoich czynów – nałożone są na niego odpowiednie sankcje. 

W systemie norm prawnych sankcja ma kilka podstawowych znaczeń, przede wszystkim jest to sposób egzekwowania prawa poprzez nałożenie odpowiedniej kary. Tu wyróżniamy m.in. sankcje karne, nieważności (unieważnienia) oraz egzekucyjne. Przykładem sankcji karnej może być nałożenie grzywny, pozbawienie wolności czy choćby zastosowanie pewnych środków karnych w postaci zabrania prawa jazdy, wprowadzenia zakazu wykonywania zawodu czy odebrania prawa wyborczego. Natomiast sankcja egzekucyjna polega na przymuszeniu osoby do wypełnienia nałożonych na nią zobowiązań (może to być pozbawienie rodziców praw do opieki nad dzieckiem, czy zajęcie przez komornika mienia obywatela). Wreszcie sankcją może być również unieważnienie posunięć sprzecznych z przepisami. Wyróżniamy dwa podtypy sankcji nieważności: ex nunc (unieważnia się działanie od chwili ogłoszenia...

Podobne wypracowania