Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Społeczeństwo otwarte - cechy społeczeństwa otwartego - charakterystyka

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Po raz pierwszy terminu „społeczeństwo otwarte” użył francuski filozof Henri Bergson, jednak popularyzację tego pojęcia i dokładne zdefiniowanie go zawdzięczamy innemu filozofowi - Karlowi Popperowi. 

Społeczeństwo otwarte przeciwstawił on społeczeństwu zamkniętemu, którego przykładem mogą być państwa totalitarne i autorytarne. Wobec czego możemy o nim mówić w przypadku, gdy mamy do czynienia ze społeczeństwem mającym wpływ na bezpośrednią politykę kraju i władzy, którego pragnienia i interesy odgrywają zasadniczą rolę w systemie państwowym. W społeczeństwie otwartym pojedynczy człowiek stanowi podmiot decyzyjny, przez wyrażanie własnej opinii, udział w wyborach i rozstrzygnięcie o oddaniu głosu na taką a nie inną osobę bądź partię posiada znaczny wpływ na politykę państwa. Ważne jest, iż każda jednostka ma sposobność wykazania się kreatywnością i inicjatywą, nie uniemożliwia jej tego system polityczny, choć musi przy tym zachować normy prawne obowiązujące w danym kraju oraz wolność i godność pozostałych członków społeczeństwa. Właśnie indywidualizm jest podstawowym wyróżnikiem tegoż społeczeństwa. Kolejną jego cechę stanowi ruchliwość społeczna. Jednostce przypisane jest prawo do swobodnego poruszania się i wyboru...

Podobne wypracowania