Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Większość bezwzględna - definicja, charakterystyka, przykłady, funkcjonowanie w Polsce

Jednym ze sposób podejmowania decyzji, dokonywania wyboru spośród różnych rozwiązań, jest metoda głosowania z zastosowaniem zasady większości bezwzględnej, nazywanej inaczej  większością absolutną.

W większości bezwzględnej liczba głosów oddanych za danym wnioskiem musi być większa od sumy głosów wstrzymujących się oraz głosów przeciwnych. Innymi słowy, liczba osób popierających dany wniosek musi być większa niż połowa czyli 50% wszystkich oddanych głosów.

Większość bezwzględna jest najczęściej spotykaną metodą podejmowania decyzji przez ciała kolegialne. Przykładem są różnego rodzaju spółki, komisje, stowarzyszenia i tym podobne, w których decyzje podejmowane są w sposób zbiorowy. W spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością decyzje podejmowane przez zgromadzenie wspólników musi być podejmowane większością bezwzględną. Zasada ta pojawia się w Kodeksie Spółek Handlowych. Ta sama ustawa głosi, iż wszelkie uchwały podejmowane przez zarząd muszą być przegłosowane większością bezwzględną. Jeszcze jednym przykładem wykorzystania większości bezwzględnej w  głosowaniu jest Sejm, gdy decyzja dotyczy bardzo ważnych kwestii.

W Polsce jedną z sytuacji, w których wykorzystywane jest głosowanie bezwzględną większością głosów jest: odrzucenie poprawek Senatu przez Sejm, wprowadzenie referendum, utajnienie obrad.

Podobne wypracowania do Większość bezwzględna - definicja, charakterystyka, przykłady, funkcjonowanie w Polsce