Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Bank Światowy a Międzynarodowy Fundusz Walutowy - cele, charakterystyka, porównanie

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Bank Światowy oraz Międzynarodowy Fundusz Walutowy zostały powołane w tym samym czasie. Miało to miejsce podczas Konferencji w Bretton Woods, w 1944 roku. Ich utworzenie miało na celu odbudowę zdruzgotanej drugą wojną światową gospodarki Europy. Aktualnie mają one głównie pobudzać gospodarkę światową poprzez ułatwianie handlu zagranicznego (także poprzez poprawę płynności wymiany walut), wspieranie przedsiębiorstw i podobne działania.

Zarówno Bank Światowym, jak i Międzynarodowy Fundusz Walutowy działają w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych. Obie instytucje uważa się za jedne z czołowych w swym znaczeniu dla gospodarki globalnej. Bank Światowy winien sprawnie współpracować z Międzynarodowym Funduszem Walutowym. Warunkiem członkowstwa w organizacji, jaką jest Bank Światowy, jest przynależność do Międzynarodowego Funduszu Walutowego. W obu organizacjach pokładane są spore nadzieje związane z likwidacją skutków obecnego kryzysu gospodarczego, a także zapobieganiu kolejnych bądź przynajmniej niwelowaniu ich objawów.

Kraje biedniejsze mogą liczyć na pomoc ze strony Banku Światowego między innymi uzyskując kredyty. Zamożność kraju nie ma natomiast znaczenia przy uczestnictwie w Międzynarodowym Funduszu Walutowym. Jego działania skierowane są na politykę fiskalną oraz monetarną państw członkowskich.

Cechą łączącą obie instytucje jest krytyka, jakiej są poddawane. Niektórzy uważają je np. za narzędzie rządu Stanów Zjednoczonych, za pomocą którego kontrolują oraz wpływają na gospodarki innych państw świata.

Podobne wypracowania