Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Bank Światowy - definicja, cele i zadania, znaczenie

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Na organizację określaną jako Bank Światowy (ang. World Bank) składają się dwie agencje działające w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych. Są to: Międzynarodowe Stowarzyszenie Rozwoju (The International Development Association), Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju (The International Bank for Reconstruction and Development). Potocznie jednak termin ‘bank światowy’ odnosi się jedynie do drugiej z wymienionych komórek.

Funkcjonują dodatkowo trzy agencje wchodzące w skład Grupy Banku Światowego: Międzynarodowe Centrum Rozstrzygania Sporów Inwestycyjnych, Agencja Wielostronnych Gwarancji Inwestycji oraz Międzynarodowa Korporacja Finansowa.

Bank Światowy mimo swojej nazwy nie jest w dokładnym tego słowa znaczeniu bankiem. Powstał głównie w celu pomocy gospodarkom państw europejskich w podniesieniu się po kryzysie związanym z drugą wojną światową. Aktualnie cel ten stracił na znaczeniu. Wśród głównych zadań Banku Światowego wymienia się dziś poprawę warunków życia w krajach słabiej rozwiniętych, eliminację ubóstwa oraz głodu. Wiele działań skierowanych jest także na tematykę równości, zarówno w aspekcie dążeń do zrównoważonego rozwoju gospodarczego między krajami, jak i równości...

Podobne wypracowania