Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Konflikt ZSRR - Chiny

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Niemal od samego początku chińska droga do komunizmu znacząco różniła się od tej znanej z Rosji. Ze względu na odmienność struktury społecznej, inaczej przebiegał proces umacniania się scentralizowanej władzy.

Rozbieżności te bardzo mocno determinowały również politykę zagraniczną ChRL. Do pierwszych konfliktów, na razie jedynie dyplomatycznych, między państwem Mao Tse-tunga a Rosją dochodziło już w latach 50-tych. Przywódca chińskich komunistów, chciał podkreślić swą rolę w bloku państw socjalistycznych i wykorzystywał każdą okazję do krytyki przywódców ZSRR, którzy w jego opinii nie byli zbyt ortodoksyjni. Jego zaniepokojenie wzbudził już fakt potępienia kultu jednostki po śmierci Stalina. Kilka miesięcy poźniej, czyli po wydarzeniach październikowych w Polsce, Mao opowiedział się za ponownym przeanalizowaniem stosunków na linii ZSRR - państwa satelickie. Apel ten nie przypadł do gustu Chruszczowowi i przez kolejne lata następowały kolejne wymiany ciosów. U podłoża tego antagonizmu legły, oprócz kwestii ideologicznych, również te ambicjonalne. Chiny rościły sobie bowiem prawo do przewodnictwa w świecie komunistycznym. Tym niemniej dbano o to, aby spór miał charakter doktrynalny....

Podobne wypracowania