Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Polskie Porozumienie Niepodległościowe - powstanie, program

Polskie Porozumienie Niepodległościowe powstało w 1975 r. za sprawą Zdzisława Najdera, historyka literatury i opozycjonisty. Polskie Porozumienie Niepodległościowe dażyło do odzyskania przez Polskę niepodległości. Program PPN dążył do całkowitego uniezależnienia się od wpływów Związku Radzieckiego, planował rezygnację z udziału w Układzie Warszawskim, stawiał sobie za cel wprowadzenie demokracji i wolności światopoglądowej oraz swobód obywatelskich. PPN chciał znieśc również cenzurę i przywrócić wolność słowa i wolność do zakładania organizacji o dowolnym charakterze.

PPN skierował swoje siły w stronę Niemiec, gdzie widział możliwości pojednania i sojuszu. Organizacja pragnęła wejścia Polski w struktury Wspólnoty Europejskiej, co dawałoby Polsce gwarancję bezpieczeństwa. PPN bardzo mocno popierał aspiracje niepodległościowe państw bloku sowieckiego w tym Ukrainy, Białorusi i Litwy. Członkami PPNu byli m.in. Jan Olszewski, Józef Rybicki i Henryk Dembiński.

Program PPNu pojawił się w maju 1976 r. i po raz pierwszy opublikowany został na łamach Tygodnika Polskiego wydawanego w Londynie. PPN bardzo mocno krytykował politykę Związku Radzieckiego, starał się szukać sojuszników w krajach sąsiadujących zwłaszcza u Litwy i Białorusi....

Podobne wypracowania