Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Rozbicie dzielnicowe - Polska dzielnicowa po śmierci Kazimierza Sprawiedliwego do zjazdu w Gąsawie

Kazimierz Sprawiedliwy, Jan Matejko

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Wprowadzona testamentem Bolesława Krzywoustego w życie nowa zasada sprawowania władzy w państwie polskim, czyli zwierzchność senioralna najstarszego z rodu Piastów nad całością jego terytorium, przetrwała w pierwotnej formie zaledwie 39 lat. W roku 1177 miała miejsce w Krakowie rebelia, która zakończyła się odsunięciem od władzy panującego princepsa – Mieszka III Starego – i zastąpieniem go przez najmłodszego z synów Bolesława Krzywoustego, pogrobowca Kazimierza II Sprawiedliwego. Było to precedensowe w dziejach Polski dzielnicowe odejście od zasad senioratu, bowiem za życia najstarszego z Piastów władzę sprawował jeden z  młodszych jego braci.

Od tego momentu umownie datuje się początek kryzysu koncepcji senioralnej Bolesława Krzywoustego. Dalsze lata upłynęły w Polsce pod znakiem bratobójczych i wyniszczających walk o tron krakowski, a w dalszej perspektywie doprowadziły do niemal całkowitego zaniku nadrzędnej roli seniora wobec książąt dzielnicowych.

Kilkakrotnie zmuszany przez okoliczności do zrzeczenia się godności princepsa Mieszko III Stary zmarł w roku 1202 i na jego osobie zakończyło się panowanie bezpośrednich potomków Bolesława Krzywoustego. Następstwo po zmarłym sędziwym władcy z Wielkopolski...

Podobne wypracowania