Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Nowa Polityka Ekonomiczna (NEP) w ZSRR - opracowanie

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Nową Polityką Ekonomiczną nazywa się formę polityki gospodarczej w Rosji Radzieckiej, która została wprowadzona 1921 i trwała do roku 1929. Jej głównym twórca był Włodzimierz Lenin, pragnący wprowadzić ją wcześniej. Nie udało mu się to, ponieważ wygrał pomysł Nikołaja Bucharina. Skutkiem tego w latach 1918 do 1921 w Rosji prowadzona była polityka gospodarcza komunizmu wojennego.

Komunizm wojenny, poprzedzający  reformy NEP-u, związany był z działaniami wojennymi prowadzonymi w tym czasie przez Armię Czerwoną. Wymuszała ona dostarczanie bezpłatnych kontyngentów żywnościowych dla wojska, upaństwowienie większości przedsiębiorstw, obowiązek pracy. Wszystko to razem doprowadziło do załamania się gospodarki, hiperinflacji, klęski głodu oraz licznych buntów chłopskich oraz robotniczych. Jednym z większych był bunt marynarzy w Kronsztadzie, który zakończył się interwencją wojska i krwawym stłumieniem.

Dlatego też w 1921 roku Lenin podczas X Zjazdu RKP(b) przedstawił swój projekt zmian gospodarczych, wpisujących się w realizację polityki NEP-u. Ostatecznie pomysł został zaakceptowany i dekret z 23 marca zrywał z komunizmem wojennym, a jego miejsce zajęła nowa polityka ekonomiczna.

Główną zmianą było częściowe...

Podobne wypracowania