Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Rozwój przemysłu na świecie - przeobrażenia gospodarcze i naukowo-techniczne w XIX wieku, czyli tzw. „cywilizacja przemysłowa”

Podstawą zjawiska, które określone zostało mianem „cywilizacji przemysłowej”, było zastosowanie na wielką skalę szybko rozwijającej się techniki w procesie produkcyjnym. Produkcja na skalę masową spowodowała bowiem obniżenie kosztów i maksymalizację zysków.

Rewolucja przemysłowa zapoczątkowana została w Anglii. Brytyjczycy silnie współpracując ze swoimi koloniami oraz Stanami Zjednoczonymi pochwalić się mogli dużą konkurencyjnością swoich towarów, co z kolei przekładało się na kapitał, jakim mogli dysponować. Mając do dyspozycji w pierwszej połowie wieku XIX niemalże niewyczerpalne zasoby taniej siły roboczej, byli w stanie poszerzać swoje rynki zbytu. Dowodem sukcesu państwa brytyjskiego może być fakt, iż gwałtownie wzrastać zaczęła liczba ludności (z 6 mln. w roku 1750 do 9 mln. w 1800), a dochód społeczny w pierwszej połowie XIX wieku uległ podwojeniu. To z kolei skutkowało większym popytem na towary. Pewne cechy swoiste wyspiarzy (pracowitość, umiłowanie wolności gospodarczej, oszczędność) decydowały o tym, że gromadzone zyski nie były przejadane, lecz przeznaczane były na kolejne inwestycje, te zaś zwiększały szansę na pokonanie bezwzględnej konkurencji. Rozwój okręgów przemysłowych wpływał na powstanie...

Podobne wypracowania