Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Stosunek bolszewików do sprawy polskiej w okresie I wojny światowej

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Rosja już na długi czas przed wybuchem pierwszej wojny światowej ukształtowała swój stosunek do podległej pod zaborców Polski. Był to oczywiście stosunek stawiający jednych (Rosja) ponad drugimi (Polska), w ten sposób, że jedni decydowali o sprawach wewnętrznych i kwestiach polityki zagranicznej tych drugich. Wybuch działań I wojny światowej nie mógł radykalnie zmienić poglądów caratu na wizję miejsca Polski na mapie Europy. Oczywiście owe poglądy zostały nieco złagodzone, jednak był to raczej wyraz potrzeby chwili, niż długodystansowa myśl. Jednak wkrótce na terenie Rosji wybuchła rewolucja, kierowana przez bolszewików, która przyniosła ogromne zmiany w elitach rządzących imperium. Car został zgładzony, a jego miejsce zajęły organy powołane przez elity komunistyczne. Te z kolei oficjalnie głosiły zupełnie inne poglądy na sąsiednie kraje, w tym i Polski.

Wraz z przejęciem przez bolszewików władzy zaczęli oni coraz mocniej głosić swoje hasła zawarte w Deklaracji Praw Narodów Rosji. Dokument ów zapowiadał, iż wszystkie walczące narody miały mieć możliwość samookreślenia i utworzenia wedle własnego uznania niepodległego państwa. Deklaracja Praw Narodów Rosji odnosiła się także do Polski. Jednakże...

Podobne wypracowania