Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Dojście Stalina do władzy - użyte środki i ich ocena

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Już w czasach „normalnej” partyjnej działalności, Stalin wykazywał się zdolnościami przeprowadzania akcji bezwzględnych, służących osiągnięciu celu, bez troski o ewentualne ofiary tych działań. Często napadał i okradał konwoje i urzędy państwowe, by wykraść z nich pieniądze na aktywność partyjną. 13 czerwca 1907 roku na przykład, brał udział w napadzie na  powóz pocztowy. Zrzucono wtedy siedem bomb, zabito 3 strażników i zraniono około 50 postronnych osób. Takich akcji Stalin organizował wiele – jak te pod Tyflisem, w Kutaisi, w Kwirli czy w Duszecie.

W 1917 roku, po rewolucji lutowej, przewodził przez pewien czas KC i Komitetem Piotrogrodzkim partii bolszewickiej. Działał także jako członek kolegium redakcyjnego gazety „Prawda” oraz wielu innych partyjnych pism. Wkrótce wziął udział w rewolucji październikowej, co doprowadziło go do pozycji Ludowego Komisarza ds. Narodowości. Po jakimś czasie mianowano go nadzwyczajnym pełnomocnikiem Wszechrosyjskiego Centralnego Komitetu Wykonawczego ds. zaopatrzenia w ziarno północnego Kaukazu. W ten sposób zyskiwał doświadczenie w prowadzeniu różnorodnych akcji. Zdobywał sympatie, poznawał ludzi, którzy w przyszłości mieli mu pomóc w przejęciu...

Podobne wypracowania