Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Neoklasycyzm - neoklasycyzm w literaturze

poezja współczesna, Wisława Szymborska, Adam Zagajewski, Herbert wiersze, Jarosław Iwaszkiewicz, Czesław Miłosz, Leopold Staff, klasycyzm, poezja, literatura współczesna

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Neoklasycyzm pojawił się w sztuce XX wieku jako odpowiedź na osiągnięcia nurtów awangardowych. Jego założeniem – zarówno w literaturze, muzyce, architekturze, jak i w sztukach plastycznych – był powrót do wzorców promowanych w epokach klasycyzmu i baroku, stał więc w opozycji również wobec osiągnięć bardzo popularnego w modernizmie neoromantyzmu. Istotą neoklasycyzmu nie było jednak wierne kopiowanie rozwiązań artystycznych znanych ze starożytności, renesansu i baroku (rozumianych wspólnie jako „epoki klasycyzujące”), ale połączenie tradycji z nowatorstwem formalnym i tematycznym, którego wymagały od sztuki czasy współczesne. W dokonaniach artystycznych różnych okresów i kręgów kulturowych poszukiwano więc tego, co ponadczasowe, podkreślając spójność i ciągłość kultury i cywilizacji świata śródziemnomorskiego.

Podstawowym założeniem neoklasycyzmu w literaturze było dążenie do tzw. poezji czystej, oderwanej od codziennej rzeczywistości, a przez to – skupionej na duchowym wymiarze funkcjonowania człowieka w świecie, a więc na jego filozoficznych przemyśleniach, moralnych dylematach i religijności. Jej twórca miał być intelektualistą świadomym zarówno...

Podobne wypracowania