Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

W świecie myśli i uczuć - rozwiń myśl na przykładzie poezji Adama Asnyka

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Adam Asnyk tworzył w latach 1864-1897, a więc jego twórczość jest zaliczana do poezji pozytywistycznej, jednak głębsza lektura jego wierszy wskazuje na bliskie związki z minioną epoką romantyzmu. Romantycy głosili za Mickiewiczem hasło: „czucie i wiara silniej mówi do mnie niż mędrca szkiełko i oko”, opowiadając się po stronie uczucia. Pozytywizm bliższy był oświeceniowym ideałom, wierząc raczej w ludzki rozum niż serce. Poezja Adama Asnyka stara się pogodzić dwa światopoglądy, z jednej strony rozumie i podziela cele swoich czasów, z drugiej ogromnym podziwem darzy wielkich wieszczów i ich twórczość. 

Wierszem programowym Asnyka, w którym wypowiada się na temat swojego stosunku do minionej epoki, jest utwór „Do młodych”. Poeta przyznaje: „Każda epoka ma swe własne cele / I zapomina o wczorajszych snach... / Nieście więc wiedzy pochodnię na czele / I nowy udział bierzcie w wieków dziele,/ Przyszłości podnoście gmach! / Ale nie depczcie przeszłości ołtarzy...”. Ołtarze przeszłości to doskonałe piękno romantycznej poezji, na straży której stoi „miłość ludzka”. Wiersz ten jest przejawem dojrzałej refleksji nad przemianami pokoleniowymi. Każda epoka sławi swoje...

Podobne wypracowania