Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Opowiadania Marka Hłaski i ich socrealizm „odwrócony” - omów, odwołując się do przykładów

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Socrealizm to nurt w literaturze i sztuce, który wywodzi się z założeń marksizmu. W czasach rządów Stalina w ZSRR ustalono konkretne dyrektywy, według których tworzyć mieli twórcy, w tym także pisarze. Wytyczne te wymagały od artystów pokazywania świata idealnego, takiego, w którym komunizm staje się gwarantem postępu, dobrobytu. Autorzy mieli w swoich pracach wyrażać optymizm i wiarę w postęp. Pozytywnie miał być przedstawiany również bohater literacki, który powinien być wzorem do naśladowania, prezentując postawy zgodne z komunizmem. Te wszystkie wytyczne, które po wojnie objęły swym zasięgiem także wszystkie kraje bloku wschodniego, czyli również Polskę, doprowadziły w końcu do przedstawiania świata w perspektywie biało - czarnej, w sposób schematyczny, za pomocą stereotypów.

Przeciw tym schematom i stereotypom buntował się w swoich utworach Marek Hłasko. Ów bunt wyrażał się poprzez swego rodzaju „odwrócenie” schematów. W opowiadaniu „Pierwszy krok w chmurach” miejsce akcji stanowią przedmieścia. W założeniach socrealizmu miało to być miejsce szczęśliwego, sielankowego życia klasy robotniczej. Tymczasem w utworze widzimy...

Podobne wypracowania