Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

WOS - strona 7

 • Arystoteles - polityka, państwo i jego ustrój. Demokracja według Arystotelesa

  Arystoteles – jeden z najwybitniejszych filozofów starożytności, uczeń Platona – podobnie jak jego mistrz prowadził rozważania nad ustrojami państwowymi. Poszukiwanie najlepszego z możliwych ustrojów, w połączeniu z obserwacją kryzysu greckich państw-miast, doprowadziło Arystotelesa do wykształcenia krytycznego spojrzen... »

 • ASEAN - Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej - cele, zadania, opis

  ASEAN - Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ang. Association of South-East Asian Nations) - organizacja polityczno-gospodarcza, skupiająca kraje płd.-wsch. Azji. ASEAN powstała na gruzach Association of South-East Asia, które powołały Malezja, Filipiny i Tajlandia w 1961 r. i rozpoczęła działalność 8 sierpnia 1967... »

 • Asymilacja - asymilacja kulturowa - definicja, charakterystyka

  Asymilacja kulturowa to proces, który definiuje całokształt zmian społecznych i psychologicznych, polegający na przystosowaniu się do nowych warunków po odłączeniu się od dotychczasowej grupy społecznej. Podlegają niemu głównie jednostki, które wskutek zmian muszą dopasować się do warunków życiowych obowiązując... »

 • Attaché - definicja, opis, przykłady

  Termin attaché pochodzi z języka francuskiego w którym oznacza tyle co „przydzielony”. Jego wymowa to „atasze” z akcentem na ostatnią sylabę. Dopuszcza się także zapis ‘attache’ . W przypadku kobiet z kolei można  używać formy attacheé.   Ataché oznacza osobę oddelegowa... »

 • Autonomia - definicja, cechy, charakterystyka

  Nazwa „autonomia” wzięta została z języka greckiego i oznacza tyle co samorząd. Autonomią nazywa się niezależność związaną z prawem do samostanowienia i samodzielnego rozstrzygania spraw wewnętrznych a także kreacji zewnętrznej określonej zbiorowości.  Termin autonomia odnieść można do kraju, miasta, regionu czy narodu, ale t... »

 • Autonomia Palestyńska - powstanie, opis

  Autonomią Palestyńska nazywa się tymczasową strukturę administracyjna odpowiedzialną za zarządzanie obszarem nazywanym Palestyną, na którą składa się teren znany jako Strefa Gazy oraz Zachodni Brzeg Jordanu. Przyjęta powszechnie nazwa nie odpowiada tej właściwej, która brzmi „Palestyńskie Władze Narodowe” (z angielski... »

 • Autorytaryzm - cechy, definicja, przykłady państw

  Autorytaryzmem (od słowa „autorytet”) określa się sposób sprawowania rządów. Władzę oddaje się charyzmatycznemu przywódcy, który często opiera ją na wojskowym aparacie przymusu. Równocześnie nie istnieją rządy partyjne.Autorytaryzm był bardzo powszechnym systemem rządów w Europie początk&oacu... »

 • Autorytaryzm a demokracja i totalitaryzm - porównanie form sprawowania władzy

  Wśród licznych ustrojów politycznych spotkać można ustroje, które szanują wolność i prawa jednostek, dla których decyzje obywateli stanowią źródło władzy – są to różnego typu ustroje demokratyczne. Z drugiej jednak strony, niejednokrotnie napotkać możemy także inne ustroje – systemy władzy, w... »

 • Awerroizm łaciński i żydowski. Awerroizm - definicja, charakterystyka nurtu

  Awerroizm to nurt filozoficzny zapoczątkowany przez arabskiego uczonego Awerroesa (Walid Muhammad Ibn Ruszd), który w XII wieku, posługując się dorobkiem szkoły neoplatońskiej, odczytał na nowo zapomniane pisma Arystotelesa.Najważniejsze tezy odczytane u Arystotelesa sprowadzają się do kilku kluczowych twierdzeń: świat istnieje wiecznie, ... »

 • Azyl - azyl dyplomatyczny - definicja, opracowanie pojęcia

  Azylem określa się instytucję, za pomocą której udzielane jest schronienie cudzoziemcowi na terenie innego kraju. Termin azyl pochodzi z języka łacińskiego, w którym oznacza tyle co ‘schronienie’.  Szczególną formą azylu jest azyl dyplomatyczny. Polega on na udzieleniu schronienia na terenie placó... »