Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Demografia - Regres demograficzny - definicja, przyczyny, skutki

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Termin „regres” oznacza cofanie się. Regres w znaczeniu demograficznym (nauki o ludności) jest więc zmniejszaniem się liczby ludności. Przyczyną tego zjawiska może być mniejsza liczba urodzeń niż liczba zgonów w danym miejscu lub w określonej grupie ludzi, ale także zmniejszanie zaludnienia (wręcz wyludnianie) na niektórych obszarach spowodowane migracjami.

Nadwyżka zgonów nad liczbą urodzeń jest charakterystyczna dla tzw. piątej fazy rozwoju demograficznego. W pierwszej fazie zgony i urodzenia są na podobnym poziomie – jest to związane z wysoką dzietnością kobiet społeczeństw pierwotnych i słabo rozwiniętych, przy jednoczesnej niskiej średniej życia i wysokiej śmiertelności niemowląt. W pierwszej fazie liczba ludności utrzymuje się na stałym poziomie.

Ze względu na rozwój medycyny dochodzi do spadku śmiertelności niemowląt i wydłużenia się średniej długości życia – dynamicznie wzrasta wtedy liczba ludzi, mamy do czynienia z tzw. eksplozją demograficzną (2 faza rozwoju demograficznego).

Wraz z rozwojem zamożności społeczeństw, wzrostem świadomości seksualnej, zmianą priorytetów kobiet i innymi czynnikami – liczba urodzeń zaczyna spadać przy nadal niskiej śmiertelności i wydłużającej się średniej...

Podobne wypracowania