Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Demokracja - Demokracja burżuazyjna - definicja, charakterystyka, przykłady

Rozwijający się w starożytnej Grecji system władzy, jakim była demokracja ateńska, po upadku Grecji został na wiele lat zapomniany. W systemach rządów późnej starożytności, a następnie średniowiecza drastycznie ograniczono wpływ obywateli na władzę, przyznając go jedynie wąskiej grupie społeczeństwa – arystokracji czy szlachcie. Pewne zmiany przyniosła jednak nowożytność – aspiracje polityczne obywateli rosną bowiem równolegle ze wzrostem bogactwa, a rozwój myśli oświeceniowej wzmocnił jeszcze dążenia władcze grup najbogatszych – burżuazji.

Demokracja burżuazyjna jako forma ustroju rozwijała się po zwycięskich rewolucjach burżuazyjnych w Anglii (XVII wiek), we Francji (wiek XIX) i w późniejszych latach w pozostałych krajach Europy Zachodniej i w Stanach Zjednoczonych.

Kluczowe idee dla rozwoju demokracji burżuazyjnej to oświeceniowy, monteskiuszowski trójpodział władzy (władza ustawodawcza, sądownicza  i wykonawcza) oraz teorie umowy społecznej. Koncepcje umowy społecznej podkreślały rolę społeczeństwa – państwo powstało bowiem po uprzednim porozumieniu się jednostek. Tym samym – źródłem władzy przestał być Bóg, a stała się nim wola obywateli.

Charakterystyczna dla demokracji burżuazyjnej jest również instytucjonalizacja praw człowieka i obywatela w postaci aktów prawnych, w tym konstytucji. Jeśli chodzi o prawa człowieka, należy tutaj wspomnieć o Deklaracji Niepodległości Stanów Zjednoczonych (1776 r.) i o francuskiej Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela (1789 r.). Pierwsze konstytucje to natomiast: Konstytucja Stanów Zjednoczonych Ameryki (1787), Konstytucja 3 Maja (1791) i konstytucje francuskie z lat 1791, 1793, 1795.

W demokracjach burżuazyjnych zaczęły kształtować się pierwsze partie polityczne (we współczesnym znaczeniu), które w XIX wieku stały się nieodłącznym elementem sceny politycznej każdego kraju. Rozwijały się także systemy wyborcze – możliwość głosowania miały coraz szersze grupy społeczne, początkowo głosowanie było jednak obwarowane pewnymi ograniczeniami takimi jak wiek, majątek czy płeć.

Demokracje burżuazyjne były pierwszym krokiem w procesie kształtowania się współczesnych systemów demokratycznych. Mimo pewnego zahamowania demokratyzacji przez totalitarne i autorytarne systemy XX wieku, proces ten rozkwitł ponownie pod koniec ubiegłego stulecia. Współcześnie ustrój demokratyczny występuje (w mniej lub bardziej pełnej formie) w ponad 100 krajach.

Podobne wypracowania do Demokracja - Demokracja burżuazyjna - definicja, charakterystyka, przykłady