Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Totalitaryzm a demokracja - porównanie dwóch skrajnych systemów władzy

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

W historii społeczeństw wykształciły się rozmaite systemy władzy, między innymi wyróżnić możemy totalitaryzm i demokrację – dwa skrajnie różne porządki polityczne. Jeśliby przedstawić na osi systemy władzy, biorąc pod uwagę liczbę zaangażowanego we władzy społeczeństwa i stopień jego wolności, to na dwóch przeciwległych jej końcach umieścilibyśmy właśnie totalitaryzm i demokrację.

Żeby porównać te dwa sposoby sprawowania władzy, można odwołać się do cech totalitaryzmu wyróżnionych przez wybitnych politologów Z. Brzezińskiego i C. Friedricha, a następnie zobaczyć, jak wyróżnione w totalitaryzmie sfery życia kształtują się w ustroju demokratycznym.

Pierwszą cechą totalitaryzmu jest istnienie oficjalnej ideologii, osoby przeciwstawiające się jej są prześladowane, brak tutaj wolności słowa. W przypadku demokracji kluczowym elementem jest pluralizm opinii, wielość stanowisk, sprzecznych nieraz interesów, a wolność słowa jest wręcz koniecznym warunkiem istnienia rządów demokratycznych. Należy też zaznaczyć, że w demokracji nacisk kładziony jest na neutralność państwa, popiera się natomiast każdy przejaw samodzielnego myślenia jednostki.

Drugą wyróżnioną cechą ustrojów totalitarnych jest...

Podobne wypracowania