Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Globalizacja a demokracja, demokracja a globalizacja - omów związek i zależności między nimi

Globalizacja to szerokie pojęcie, dotyczące bardzo wielu sfer życia człowieka – gospodarki, polityki, kultury (np. konsumpcji czy stylów życia). Zjawisko globalizacji polega na upowszechnianiu się w prawie wszystkich częściach globu podobnych wzorców, również – integracji istniejących, zwiększa się także współzależność poszczególnych krajów, społeczeństw i gospodarek. Warto dodać, że zjawisko globalizacji nasiliło się w ostatnich dekadach wraz z rozwojem technologii transportu, przesyłu danych i postępującej informatyzacji.

Jaka jest zależność między globalizacją i demokracją? W związku z tym, że najbardziej rozwinięte kraje świata – kraje Europy Zachodniej i Stany Zjednoczone – to utrwalone demokracje (należy zaznaczyć, że współcześnie rozwijają się bardzo dynamiczne Chiny niebędące demokracją – ich wpływ na politykę i kulturę nie jest jeszcze tak duży jak krajów zachodnich), rozszerzanie wpływów gospodarczych w innych rejonach świata owocuje upowszechnieniem wzorców demokratycznych.

Co więcej, wizja sukcesu finansowego i dynamiczne rozprzestrzenianie się działalności firm krajów zachodnich powoduje, że zachodni model życia staje się atrakcyjny dla biedniejszych społeczeństw Europy Wschodniej, krajów Azji czy Afryki. Wraz z popularyzacją stylu życia następuje wzrost powszechności systemów demokratycznych – dzieje się to jednak często nie z woli władz krajowych, ale ze względu na naciski gospodarcze (czasem nawet siłowe) demokratycznych krajów zachodu.

Związek demokracji i globalizacji również przejawia się w demokratycznej idei wolności słowa. Łatwość prezentacji i przesyłu idei w sieci powoduje szybkie rozpowszechnianie się pomysłów w całym świecie – dynamiczny przepływ informacji powoduje szybszy rozwój, z drugiej strony wpływa na upodabnianie się zastosowanych w różnych częściach świata rozwiązań.

Globalizacja jest zjawiskiem bardzo kontrowersyjnym, podobnie jest również z przymusowym upowszechnianiem wzorców demokratycznych (czy odgórnie narzucona demokracja będzie ustrojem trwałym i sprawnym w nieprzystosowanym do niej społeczeństwie?). Alexis de Tocqueville twierdził, że demokracja uśrednia. Czy to „uśrednianie” nie staje się również negatywną cechą procesów globalizacyjnych?

Podobne wypracowania do Globalizacja a demokracja, demokracja a globalizacja - omów związek i zależności między nimi