Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Autorytaryzm a demokracja i totalitaryzm - porównanie form sprawowania władzy

Wśród licznych ustrojów politycznych spotkać można ustroje, które szanują wolność i prawa jednostek, dla których decyzje obywateli stanowią źródło władzy – są to różnego typu ustroje demokratyczne. Z drugiej jednak strony, niejednokrotnie napotkać możemy także inne ustroje – systemy władzy, w których pełnia władzy spoczywa w rękach jednostki lub grupy, a wola obywateli nie przekłada się na kierunek rządzenia. Przykładami takich ustrojów są m.in. kraje autorytarne.

Autorytaryzm (nazwa pochodzi od słowa „autorytet”) to ustrój, w którym władza opiera się na autorytecie przywódcy. Rządy autorytarne rozwijają się często w sytuacjach rozczarowania demokracją i jej nieefektywnymi procedurami – może pojawić się wtedy jednostka, która obiecuje ludziom znacznie więcej, niż mogli uzyskać przy pomocy mechanizmów demokracji. Ludzie wierząc w słowa jednostki, ulegając jej charyzmie – oddają jej władzę.

Autorytaryzm bywa nieraz mylony z totalitaryzmem, ustroje te jednak różnią się w wyraźny sposób. O ile totalitaryzm obejmuje wszystkie dziedziny życia człowieka, zwalcza wszelkich przeciwników (także potencjalnych) i na masową skalę stosuje terror, to autorytaryzm posiada odmienne cechy. Po pierwsze, władza autorytarna skupia się na kontroli życia politycznego kraju i nie wpływa na pozostałe jego sfery. Po drugie – stosowanie przemocy następuje tutaj w sposób ograniczony i raczej wybiórczy, a rozbudowany aparat przymusu ma na celu likwidację jawnych przeciwników panującego autorytetu. W autorytaryzmie może funkcjonować parlament, jego rola jest jednak w znacznej mierze ograniczona, bowiem cała władza i tak „należy” do jednostki sprawującej władzę. Cechą charakterystyczną autorytaryzmu jest przywiązanie do konkretnej, charyzmatycznej osoby – po jej śmierci system może upaść. Przykładami państw autorytarnych są: Polska Józefa Piłsudskiego, Turcja czasów Ataturka czy Hiszpania generała Franco.

Autorytaryzm jest zdecydowanie odmiennym ustrojem niż demokracja, bowiem nad wolę obywateli przedkładany jest autorytet jednostki (co ciekawe jednak – zwykle znajduje on poparcie jeśli nie większości, to dużej części społeczeństwa). Rozczarowanie demokracją i jej procedurami może prowadzić do rozwinięcia się tej formy rządów, a choć władza może działać bardzo sprawnie, dla obywateli i wolności idei wartościowszym ustrojem jest jednak demokracja.

Podobne wypracowania do Autorytaryzm a demokracja i totalitaryzm - porównanie form sprawowania władzy