Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Rodzaje bezrobocia - Bezrobocie ukryte - definicja, przykłady, opis

Bezrobocie jest problemem społecznym związanym z nadwyżką liczby osób chętnych i zdolnych do pracy w stosunku do liczby miejsc pracy. Wśród licznych podziałów bezrobocia wyróżnia się jednak bezrobocie ukryte, które ma inne cechy niż zwykłe bezrobocie.

Bezrobocie ukryte zawdzięcza swoją nazwę temu, że nie występuje ono w żadnych statystykach. Wiąże się to z faktem, że dotyczy ono przerostu zatrudnienia. Z ukrytym bezrobociem mamy do czynienia w przedsiębiorstwie, w którym zatrudnianie kolejnych pracowników nie przekłada się na wzrost produkcji – w ten sposób praca każdego pracownika zatrudnionego ponad konieczną ilość nie przynosi żadnych rezultatów dla firmy.

Występowanie tej formy bezrobocia było charakterystyczne dla gospodarki centralnie planowanej Polski Rzeczpospolitej Ludowej. Władze krajów socjalistycznych były dumne z faktu, że w ich krajach nie występuje bezrobocie. Rzeczywiście, statystyki gospodarcze krajów socjalistycznych zaskakiwały ekonomistów Europy Zachodniej, należy jednak pamiętać, że nie uwzględniały one właśnie ukrytego bezrobocia. Przerost zatrudnienia w PRL-u występował praktycznie w każdej dziedzinie przemysłu oraz w rolnictwie.

Współcześnie sferą gospodarki (w Polsce), którą cechuje występowanie ukrytego bezrobocia jest rolnictwo. Problemem jest występowanie w gospodarstwie osób, które mogłyby pracować poza rolnictwem, a tego nie robią. Dochód z gospodarstwa rolnego jest wtedy dzielony na wszystkich członków gospodarstwa, więc osoby niepracujące nie figurują w żadnych statystykach bezrobocia (jest to tzw. przeludnienie agrarne). Bezrobocie ukryte dotyczy także osób, które zrezygnowały z poszukiwań pracy zniechęcone dotychczasowymi niepowodzeniami (jest to zjawisko charakterystyczne dla krajów rozwiniętych).

Walka z bezrobociem ukrytym nie jest łatwa, ponieważ utrudniony jest dostęp do osób bezrobotnych (nie są oni zarejestrowani w urzędach, więc państwo nie może skierować pomocy do konkretnych osób). Problemem jest także to, że niezarejestrowani bezrobotni po prostu mogą nie chcieć pomocy. Każde bezrobocie jest jednak problemem społecznym i państwo powinno dążyć do jego, możliwie jak największego, ograniczenia.

Podobne wypracowania do Rodzaje bezrobocia - Bezrobocie ukryte - definicja, przykłady, opis