Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Bezrobocie - Bezrobocie strukturalne - definicja, przyczyny, przykłady

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Bezrobocie strukturalne to odmiana bezrobocia, której cechą charakterystyczną jest niedopasowanie zapotrzebowania na pracowników i osób chętnych do pracy (niedopasowanie popytu na pracę i podaży pracowników). Niedopasowanie pracowników i pracodawców na rynku pracy może mieć kilka przyczyn, najczęściej spotykanymi są jednak przemiany technologiczne i zmiany struktury gospodarki (rezygnacja z pewnych gałęzi przemysłu na rzecz innych).

W przypadku przemian technologicznych, bezrobocie strukturalne wiąże się z bezrobociem technologicznym (mechanizacja prowadzi do zmniejszenia zatrudnienia) – pewna grupa osób zostaje zwolniona w związku z faktem, że np. unowocześniony sposób produkcji nie wymaga wielu obsługujących go osób.

Drugą przyczyną bezrobocia strukturalnego jest przekształcenie struktury gospodarki. Upadek, zmniejszanie znaczenia niektórych branż przemysłu, które w przeszłości były bardzo istotne dla gospodarki, skutkuje koniecznością zwolnień wielu pracowników. Z taką sytuacją mieliśmy do czynienia w Polsce w latach 90. Ze względu na fakt, że w gospodarce centralnie planowanej PRL-u kładziono duży nacisk na rozwój przemysłu ciężkiego, po przemianach gospodarczych...

Podobne wypracowania