Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Bezrobocie - Bezrobocie strukturalne - definicja, przyczyny, przykłady

Bezrobocie strukturalne to odmiana bezrobocia, której cechą charakterystyczną jest niedopasowanie zapotrzebowania na pracowników i osób chętnych do pracy (niedopasowanie popytu na pracę i podaży pracowników). Niedopasowanie pracowników i pracodawców na rynku pracy może mieć kilka przyczyn, najczęściej spotykanymi są jednak przemiany technologiczne i zmiany struktury gospodarki (rezygnacja z pewnych gałęzi przemysłu na rzecz innych).

W przypadku przemian technologicznych, bezrobocie strukturalne wiąże się z bezrobociem technologicznym (mechanizacja prowadzi do zmniejszenia zatrudnienia) – pewna grupa osób zostaje zwolniona w związku z faktem, że np. unowocześniony sposób produkcji nie wymaga wielu obsługujących go osób.

Drugą przyczyną bezrobocia strukturalnego jest przekształcenie struktury gospodarki. Upadek, zmniejszanie znaczenia niektórych branż przemysłu, które w przeszłości były bardzo istotne dla gospodarki, skutkuje koniecznością zwolnień wielu pracowników. Z taką sytuacją mieliśmy do czynienia w Polsce w latach 90. Ze względu na fakt, że w gospodarce centralnie planowanej PRL-u kładziono duży nacisk na rozwój przemysłu ciężkiego, po przemianach gospodarczych i wprowadzeniu wolnego rynku konieczne stało się ograniczenie i unowocześnienie przemysłu ciężkiego. Zamykanie lub modernizacja hut, kopalń i wielkich państwowych zakładów przemysłowych spowodowała, że na rynku pracy pojawiła się duża liczba bezrobotnych górników i hutników. Nie mogli oni znaleźć pracy w zakładach, które wykorzystywałyby ich umiejętności, ponieważ takich zakładów było coraz mniej. Żeby znaleźć pracę, często musieli oni się przekwalifikować.

Innym powodem bezrobocia strukturalnego może być niedopasowanie systemu szkolnictwa do potrzeb rynku. Coroczna grupa absolwentów szkół, mimo wykształcenia, może wtedy mieć problemy ze znalezieniem pracy. Konieczny staje się w tym wypadku wybór między doszkalaniem a poszukiwaniem pracy poniżej możliwości.

Podobnie jak w innych przypadkach bezrobocia, konieczne jest tutaj wprowadzenie programów aktywizacyjnych i ułatwiających rozwój kwalifikacji dostępnych dla jak najszerszej grupy osób.

Podobne wypracowania do Bezrobocie - Bezrobocie strukturalne - definicja, przyczyny, przykłady