Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Relatywizm kulturowy - przykłady, charakterystyka, definicja

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

We współczesnym świecie często dochodzi do styku rozmaitych kultur, ludzi o rozmaitych stylach życiach, religiach, rasach i językach. W coraz większej liczbie krajów różnorodność kulturowa nie jest niczym zaskakującym – wielokulturowość to codzienność mieszkańców takich państw jak Stany Zjednoczone, Niemcy czy Wielka Brytania. Współwystępowanie zróżnicowanych kultur prowadzi do kształtowania się pewnych postaw, a jedną z nich jest postawa tzw. relatywizmu kulturowego.

Relatywizm kulturowy to pogląd, który głosi, że każda kultura ma jednakowe prawo istnienia i rozwoju. Nie można rozróżniać kultur lepszych i gorszych, każda z nich rozwijała się przecież w odmiennych warunkach społecznych, środowiskowych, historycznych.

Relatywizm kulturowy jest postawą opozycyjną wobec tzw. etnocentryzmu, czyli przekonania o wyjątkowych cechach własnej kultury, a często także jej przewadze nad innymi kulturami. Etnocentryzm przejawia się także w przykładaniu jednej miary (swojego punktu widzenia) do innych kultur, przez co jawią się one jako dziwne, nie do zaakceptowania, mogą nawet budzić uczucia wrogości. Skrajny etnocentryzm może być przyczyną konfliktów kulturowych, niepotrzebnych napięć wynikających z wzajemnego...

Podobne wypracowania