Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Bezrobocie - Bezrobocie jawne - definicja, charakterystyka, przykłady

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Bezrobociem nazywamy zjawisko, kiedy na rynku występuje nierównowaga pomiędzy osobami zdolnymi do pracy a możliwością ich zatrudnienia. Możemy podzielić bezrobocie na dwa rodzaje: bezrobocie jawne (inaczej zarejestrowane) i bezrobocie ukryte (niezarejestrowane) – podział ten przebiega według dokonania lub nie rejestracji osoby bezrobotnej w urzędzie pracy.

Żeby dana osoba, która nie jest zatrudniona, została zaliczona do osób bezrobotnych, musi ona dokonać rejestracji w urzędzie pracy. Przed rejestracją jednak powinna skontrolować, czy spełnia przepisy ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu. Wedle ustawy, osoba bezrobotna musi mieścić się w przedziale wiekowym od 18 do 60 lat (kobiety) lub 65 lat (mężczyźni), nie otrzymuje ona emerytury lub renty, nie jest właścicielem gospodarstwa rolnego, nie posiada własnej działalności gospodarczej itp.

Osoby bezrobotne, które zarejestrują się w urzędzie pracy, wpływają na wskaźniki bezrobocia w kraju, są uwzględniane w statystykach. Ich bezrobocie jest jawne – decydują się na rejestrację w celu otrzymania od państwa pomocy w poszukiwaniu pracy oraz wsparcia materialnego.

Przeciwieństwem bezrobocia jawnego jest bezrobocie ukryte (niezarejestrowane). Wynika ono z czasem z...

Podobne wypracowania