Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Bezrobocie - Bezrobocie jawne - definicja, charakterystyka, przykłady

Bezrobociem nazywamy zjawisko, kiedy na rynku występuje nierównowaga pomiędzy osobami zdolnymi do pracy a możliwością ich zatrudnienia. Możemy podzielić bezrobocie na dwa rodzaje: bezrobocie jawne (inaczej zarejestrowane) i bezrobocie ukryte (niezarejestrowane) – podział ten przebiega według dokonania lub nie rejestracji osoby bezrobotnej w urzędzie pracy.

Żeby dana osoba, która nie jest zatrudniona, została zaliczona do osób bezrobotnych, musi ona dokonać rejestracji w urzędzie pracy. Przed rejestracją jednak powinna skontrolować, czy spełnia przepisy ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu. Wedle ustawy, osoba bezrobotna musi mieścić się w przedziale wiekowym od 18 do 60 lat (kobiety) lub 65 lat (mężczyźni), nie otrzymuje ona emerytury lub renty, nie jest właścicielem gospodarstwa rolnego, nie posiada własnej działalności gospodarczej itp.

Osoby bezrobotne, które zarejestrują się w urzędzie pracy, wpływają na wskaźniki bezrobocia w kraju, są uwzględniane w statystykach. Ich bezrobocie jest jawne – decydują się na rejestrację w celu otrzymania od państwa pomocy w poszukiwaniu pracy oraz wsparcia materialnego.

Przeciwieństwem bezrobocia jawnego jest bezrobocie ukryte (niezarejestrowane). Wynika ono z czasem z faktu, że pewne osoby nie chcą się rejestrować w urzędzie, częściej jednak jest związane z tym, że występuje przerost zatrudnienia np. w rolnictwie (część osób mogłaby pracować gdzieś indziej bez żadnej szkody dla produktywności gospodarstwa).

Podstawową miarą bezrobocia jest tzw. stopa bezrobocia przedstawiana jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby zatrudnionych. Stopa bezrobocia jest bardzo ważnym miernikiem z punktu widzenia planowania działań państwa, stosujących pasywne (zasiłki i inne świadczenia socjalne) i aktywne (pośrednictwo pracy, szkolenia umożliwiające rozwój i przekwalifikowanie) instrumenty przeciwdziałania bezrobociu. Dlatego też tak istotne jest, by jak najwięcej osób pozostających bez pracy informowało o swoim stanie odpowiedni urząd. Pomoc państwa może trafić tylko do tych, którzy chcą ją otrzymać.

Podobne wypracowania do Bezrobocie - Bezrobocie jawne - definicja, charakterystyka, przykłady