Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Demokracja a prawa człowieka - prawa człowieka w demokracji. Prawa człowieka i ich ochrona

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Demokracja to ustrój polityczny, w którym władzę sprawują wszyscy pełnoprawni obywatele poprzez wybranych przez siebie przedstawicieli. Gwarantem sprawnego funkcjonowania systemu demokratycznego jest obowiązujące, przejrzyste prawo (konstytucja i ustawy) oraz odpowiedzialność rządzących przed rządzonymi. W demokracji występuje również podział wzajemnie wpływających na siebie władz.

Równocześnie z rozwojem koncepcji demokratycznych, postępowała ewolucja myśli na temat praw człowieka. Jednym z obowiązków władzy demokratycznej jest bowiem ochrona praw jednostki – chodzi tu zarówno o ochronę przed innymi jednostkami, ale również o zabezpieczenie ludzi przed nadmierną ingerencją państwa. Co jednak jest prawem właściwym każdej jednostce, tak ważnym, że wymagającym opieki państwa?

Koncepcja praw człowieka wynika z założenia, że ze względu na posiadanie przyrodzonej godności każdy człowiek posiada niezbywalne i nienaruszalne prawa, które koniecznie powinny być przestrzegane przez innych. Pewne prawa człowieka akcentowano w aktach prawnych już od czasów średniowiecza, miały one jednak zdecydowanie ograniczony charakter.

Pierwsze nowożytne akty prawne podkreślające znaczenie praw człowieka są wynikiem...

Podobne wypracowania