Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Demokracja a dyktatura - porównanie i charakterystyka form sprawowania władzy

Demokracja i dyktatura to skrajnie różne sposoby sprawowania władzy. W demokracji władza oddana jest w ręce społeczeństwa, które wybiera spośród siebie przedstawicieli bezpośrednio uczestniczących w rządach. To społeczeństwo jest jednak suwerenem, najważniejszym podmiotem państwa. Czym natomiast jest dyktatura? Jeśli w systemie rządów cała władza spoczywa w ręce jednostki lub wąskiej grupy społecznej (niewybranych przez społeczeństwo – społeczeństwo w tym wypadku nie ma na nie żadnego wpływu – doszło do złamania procedur demokratyczny), to mamy do czynienia z dyktaturą (łac. dictare – dyktować).

Znaczenie pojęcia „dyktatura” zmieniało się w historii – co innego oznaczało w starożytności (np. mówiono w tym wypadku o osobie, której prawomocnie przekazywano pełnię władzy na czas zagrożenia), inne znaczenie miało pojęcie dyktatury jako urzędu przewodzącego powstaniem. Współcześnie dyktatura ma jednak znaczenie raczej negatywne i odnosi się do systemów totalitarnych lub autorytarnych.

Dyktaturę cechuje dowolność stanowienia prawa, praktyki stosowania przemocy wobec przeciwników politycznych, brak szacunku dla podstawowych praw człowieka czy obywatela. Charakterystyczny jest...

Podobne wypracowania