Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Rodzaje bezrobocia - Bezrobocie krótkookresowe - definicja, charakterystyka

Bezrobocie to zjawisko występujące w każdym kraju, niezależnie od stopnia jego rozwoju, jeśli liczba osób chętnych i zdolnych do pracy przekracza zapotrzebowanie na pracowników.

Jednym z rodzajów bezrobocia jest bezrobocie krótkookresowe – wyróżnione ze względu na krótki czas (do 3 miesięcy) między utratą pracy a znalezieniem nowej. Ze względu na długość czasu pozostawania bez pracy możemy jeszcze wyróżnić bezrobocie średniookresowe (od 3 do 6 miesięcy), długookresowe – powyżej 6 miesięcy (może przekształcić się ono w bezrobocie długotrwałe – powyżej 12 miesięcy). Warto zaznaczyć tutaj, że bezrobotnym jest osoba, która spełniając przepisy odpowiedniej ustawy (Ustawa o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu) dokonała rejestracji w urzędzie pracy.

Bezrobocie krótkookresowe jest raczej normalnym stanem w gospodarce – wiąże się ono z tzw. bezrobociem frykcyjnym, czyli bezrobociem związanym ze zwykłym przemieszczaniem się pracowników na rynku pracy, zmienianiem pracodawców itp. Okresowe pozostawanie bez pracy pracowników związane z bezrobociem frykcyjnym, jeśli trwa do 3 miesięcy, jest również bezrobociem krótkookresowym (jak widać, poszczególne podziały bezrobocia nie są rozłączne, ale nakładają się na siebie).

Bezrobocie krótkotrwałe nie niesie za sobą tak negatywnych konsekwencji jak dłuższy czas pozostawania na bezrobociu, czyli: zniechęcenia, apatii, zmniejszenia szansy na kolejne zatrudnienie. Bezrobocie krótkookresowe jest normalną sytuacją, w jakiej znaleźć może się każdy, nawet wykształcony i posiadający odpowiednie kwalifikacje, człowiek. Poszukiwanie odpowiedniego pracodawcy zajmuje trochę czasu, jednak przy odpowiednim zaangażowaniu ze strony pracownika, jest on w stanie w ciągu 3 miesięcy znaleźć pracę.

Jeśli jednak czas pozostawania bez pracy się przedłuża, narastają negatywne konsekwencje braku pracy i często potrzebna jest pomoc Urzędu Pracy i państwa. W tej sytuacji ważne są jednak aktywne instrumenty polityki rynku pracy (pośrednictwo pracy, szkolenia itp.), a nie zasiłki i inne świadczenia socjalne (instrumenty pasywne), które nie zachęcają bezrobotnego do poszukiwania pracy.

Podobne wypracowania do Rodzaje bezrobocia - Bezrobocie krótkookresowe - definicja, charakterystyka