Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Bezrobocie - Bezrobocie klasyczne - definicja, charakterystyka, przykłady

Bezrobocie klasyczne jest odmianą bezrobocia (zjawisko niedopasowania osób chętnych i zdolnych do pracy i zapotrzebowania pracodawców na pracowników) wyróżnioną ze względu na swoją przyczynę. W przypadku bezrobocia klasycznego pewna grupa osób pozostaje bez pracy, ponieważ zarobki zatrudnionych pracowników są zbyt wysokie, by zatrudniać kolejnych.

Zbyt wysokie płace zatrudnionych pracowników mogą wynikać z kilku powodów – może być to ustawodawstwo państwowe, które określiło zbyt dużą wysokość płac minimalnych, może to być także wynikiem działalności związków zawodowych. Silny nacisk, protesty związków zawodowych w danym przedsiębiorstwie lub grupie przedsiębiorstw, wymagających zwiększenia płacy czasem owocuje zrealizowaniem postulatów przez właścicieli firm, co jednak może skutkować zmniejszeniem zatrudnienia.

Sztuczne utrzymywanie poziomu płac ponad wartość dyktowaną przez rynek prowadzi do utrzymywania się wyraźnej stopy bezrobocia. Gdyby państwo nie interweniowało w postaci ustalenia wysokości płac minimalnych lub gdyby związki zawodowe nie wywierały presji na pracodawców, cena pracy na rynku kształtowałaby się swobodnie, bezrobocie byłoby znacznie mniejsze (pracodawcy mogliby zatrudniać więcej osób po niewielkich kosztach).

Bezrobocie klasyczne jest przykładem bezrobocia, którego źródłem jest zewnętrzna interwencja w rynek pracy. Zdaniem klasycznym ekonomistów receptą na bezrobocie tego typu jest ograniczenie interwencji państwa i działalności związków zawodowych – bez ich presji nastąpi zniesienie określenia wysokości płacy minimalnej i sytuacja na rynku pracy powróci do stanu równowagi. Należy również zmniejszyć wysokość zasiłków wypłacanych bezrobotnym, jeśli bowiem będą one wyższe niż przykładowe wynagrodzenie za pracę – bezrobotni nie będą mieli motywacji do tego, by szukać zatrudnienia.

Bezrobocie klasyczne może prowadzić do większych problemów. Zmniejszające się zatrudnienie powoduje ubożenie społeczeństwa, a to z kolei – zmniejszenie wydatków. Mniej wydatków na dobra i usługi skutkuje kolejnym zmniejszeniem zatrudnienia itd. – może to prowadzić nawet do recesji.

Podobne wypracowania do Bezrobocie - Bezrobocie klasyczne - definicja, charakterystyka, przykłady