Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Nonkonformizm - co to jest nonkonformizm? Definicja, przykłady, znaczenie

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Postawa nonkonformistyczna oznacza krytyczne patrzeniem na normy, zwyczaje i wartości wyznawane przez grupę i przeciwstawianie jej własnych. Nonkonformista nie boi się iść własną drogą w masowym, często wywierającym na jednostki silnie naciski, społeczeństwie.

Przeciwieństwem nonkonformizmu jest postawa konformizmu – zgoda na wszystko to, co oferuje/wymusza grupa, bez uprzedniego analizowania która postawa – czy moja, czy danej grupy – jest w rzeczywistości bardziej wartościowa. Konformiści płyną z prądem społeczeństwa, są bardzo elastyczni i łatwo dostosowują się do nowej sytuacji. Pojęcie konformizmu może być nacechowane odrobinę negatywnie – jednostka jest bardzo uległa wobec wpływu społeczeństwa, stąd jest to postawa bardzo charakterystyczna dla różnego rodzaju dyktatur (odstępstwo od wzorca nakładanego społeczeństwu przez rządzących może zostać surowo karane).

W systemie demokratycznym również bardzo często spotkamy konformistów, demokracja ceni jednak indywidualność jednostek – nonkonformizm. To właśnie ta postawa jest źródłem zmian, motorem rozwoju społecznego. Czy jednak nonkonformizm jest we wszystkich sytuacjach lepszą postawą? Jeżeli przed wyborem jakiegoś działania jednostka krytycznie zanalizuje...

Podobne wypracowania