Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Kultura polityczna w Polsce (po 1989 r.) - opracowanie

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Zjawiska kultury politycznej w Polsce nie można rozpatrywać bez nawiązania do historii – cofnięcia się o ponad 20 lat do czasów Polski Rzeczpospolitej Ludowej.

Ustrój socjalistyczny, który trwał w Polsce od zakończenia II wojny światowej do 1989 roku, odcisnął na Polakach piętno, którego skutki są odczuwalne do dzisiaj. Specyfika socjalizmu – władza w rękach jednej partii, całkowity brak opozycji, gospodarka centralnie sterowana – wykształciła w Polakach coś na kształt przeciwieństwa kultury politycznej. Brak nadziei na zmianę, wrażenie niemożności wpływania na władzę, surowość panującego systemu sprawiły, że już w demokratycznej Polsce problem z kulturą polityczną Polaków jest dość poważny.

Czym jest kultura polityczna? To posiadana wiedza, systemy wartości, wzorce zachowań i postaw, jakie człowiek ma wobec aktorów życia politycznego i ich stosunków z obywatelem. Poziom kultury politycznej wyraźnie przekłada się na zaangażowanie polityczne i społeczne obywateli, a także jakość tego zaangażowania – to natomiast wpływa na efektywność działania państwa.

Wskaźnikiem kultury politycznej obywateli może być frekwencja wyborcza. W Polsce jest ona raczej niewysoka, co wskazywałoby na średni poziom...

Podobne wypracowania