Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Działanie a zachowanie człowieka - porównanie form aktywności ludzkiej i ich charakterystyka

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Człowiek, żyjąc w społeczeństwie, musi funkcjonować w ramach pewnych struktur i uwarunkowań społecznych, oddziaływać na nie, podlegać ich oddziaływaniom, uczestniczyć w zmianach społecznych. Opisowi aktywności, jaką każdego dnia podejmują ludzie, służą dwa podstawowe terminy: działanie i zachowanie.

Zachowanie jest formą aktywności człowieka, jaka może być bezpośrednio obserwowana (gesty, przemieszczanie się w przestrzeni, mimika twarzy) – widzimy człowieka, który np. kupuje coś w sklepie i możemy to opisać. Jeśli natomiast, do prostego faktu kupowania w sklepie dodamy pewne motywy i intencje obserwowanego człowieka, mamy do czynienia z jego działaniem.

Jakie są przyczyny określonych zachowań? Możemy wyróżnić ich bardzo wiele: zachowanie może występować jako reakcja na pewien bodziec z otoczenia człowieka, może być także wynikiem popędów biologicznych, jakie ma każda jednostka. Psychologiczne szkoły, zajmujące się zachowaniami i ich przyczynami, wskazują na przystosowawcze lub komunikacyjne funkcje zachowania. Zachowaniami człowieka, czyli bezpośrednio obserwowanymi przejawami jego aktywności, zajmował się nurt badawczy o nazwie behawioryzm.

Zachowanie wzbogacone o motywację prowadzi do drugiego terminu, jakim jest – działanie....

Podobne wypracowania