Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Pozycja społeczna - definicja, przykłady, czynniki

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Będąc członkiem społeczeństwa, każdy człowiek uczestniczy w budujących je zbiorowościach, np. jest uczniem szkoły, pracownikiem, lekarzem. Miejsce, jakie zajmuje w każdej z tych zbiorowości, nazywa się jego pozycją społeczną. Z pozycją społeczną może wiązać się pewien prestiż i prawa, ale także określone obowiązki.

Jeden człowiek może zajmować wiele różnych pozycji społecznych – może ich być tyle, do ilu zbiorowości dana jednostka należy. W szkole może to być pozycja wzorowego ucznia, w rodzinie – syna, w miejscu pracy – np. kierownika. Warto dodać, że pewne pozycje społeczne człowiek osiąga w konkretnej kolejności –  ktoś może być synem, by potem stać się mężem i ojcem.

Można wyróżnić dwa główne rodzaje pozycji społecznych. Są to pozycje przypisane i pozycje osiągane – kryterium podziału jest tutaj możliwość wpływu na osiągnięcie danej pozycji lub jej brak. Pozycje przypisane wiążą się z urodzeniem i nie można ich zmienić – np. ktoś rodzi się w rodzinie arystokratycznej albo ktoś rodzi się mężczyzną (lub odwrotnie – kobietą). Pozycje społeczne osiągane natomiast, jak wskazuje ich nazwa, to pozycje, które człowiek może osiągać podczas trwania swojego życia. Wśród nich wyróżnić możemy...

Podobne wypracowania