Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Postęp społeczny a rozwój - porównanie i charakterystyka pojęć

Rozwój i postęp społeczny to dwa pojęcia związane z dynamiką społeczną – skłonnością społeczeństw do ulegania rozmaitym zmianom. Wydaje się, że powyższe pojęcia są zbieżne, niektórzy traktują je niemal jak synonimy – bliższe zastanowienie się prowadzi jednak do wniosku, że rozwój jest pojęciem szerszym, natomiast postęp oznacza możliwy (ale nie jedyny!) kierunek tego rozwoju.

Rozwój społeczny to proces następujących po sobie zmian społecznych. Zmiany te mogą być pozytywne lub nieść negatywne skutki dla danej społeczności. W przypadku zmian niosących korzyści, mamy do czynienia z postępem, natomiast w przypadku negatywnych konsekwencji zmian – regresem społecznym. Można powiedzieć więc, że o ile rozwój społeczny jest terminem neutralnym, to w przypadku użycia pojęcia postępu dokonujemy pewnej oceny danych przemian społecznych (w przypadku postępu ocena jest pozytywna).

Rozwój społeczny może odbywać w sposób rewolucyjny – szybki, gwałtowny, niosący radykalne zmiany, a także w sposób ewolucyjny – zmiany zachodzą stopniowo, ich źródłem są najczęściej reformy społeczne. Zarówno w przypadku rewolucji, jak i ewolucji społecznej można mówić o postępie lub regresie społecznym.

Na...

Podobne wypracowania