Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Globalizacja - wady i zalety globalizacji

Globalizacja to bardzo złożone zjawisko obejmujące prawie wszystkie dziedziny życia człowieka – od gospodarki po kulturę, społeczeństwo i politykę. Nieco upraszczająca, ale przydatna definicja globalizacji mogłaby brzmieć następująco: globalizacja to wszelkie zjawiska i procesy, które prowadzą do wzrostu zależności i pogłębianiu więzi między krajami i społeczeństwami w dziedzinach ekonomii czy kultury. Globalizacja sprawia, że świat poszczególnych krajów i narodów przeobraża się w świat wspólnoty interesów i wzorców, a społeczeństwa – w społeczeństwo tzw. globalne. Przemiany globalizacyjne niosą ze sobą zarówno wady, jak i zalety.

Niewątpliwymi zaletami procesów globalizacyjnych jest łatwość transportu i komunikacji, nawet z ludźmi znajdującymi się na drugim krańcu globu. Sieć internetowa skutecznie włączyła się w naszą codzienność, a informacje, wiedza, ogromne możliwości Internetu są teraz na wyciągnięcie ręki. Globalizacja w nieznany dotąd sposób promuje wiedzę, sprzyja wymianie idei, rozpowszechnieniu technologii, co może być ważnym źródłem rozwoju.

Co więcej, procesy globalizacyjne angażują i integrują społeczeństwo. Zwiększają się także możliwości kontroli władzy, ludzie stają się bardziej świadomi zachodzących wokół nich procesów. Ważną rolą globalizacji jest także upowszechnianie demokratycznego stylu życia – szczególnie jest to ważne w krajach, gdzie rządy dalekie są od przyznania obywatelom suwerenności.

Globalizacja, jak wspomniano, ma jednak także wiele wad. Jedną z nich, bardzo często podkreślaną przez przeciwników globalizacji, jest ujednolicanie kulturowe (pod wpływem dominującej kultury USA i Europy Zachodniej dochodzi do tzw. amerykanizacji czy macdonaldyzacji). Może to przynieść negatywne skutki społeczne, m.in. w kwestii tożsamości mieszkańców różnych części świata.

Inne negatywne skutki to: wzrost znaczenia ponadnarodowych korporacji (trudno je kontrolować, stanowią one dużą konkurencję dla lokalnych firm), marginalizowanie krajów i społeczeństw ubogich, które nie uczestniczą w procesach globalizacyjnych. Ważną wadą globalizacji jest także możliwość osłabienia państw narodowych na rzecz organizacji ponadnarodowych czy wspomnianych już korporacji. Może to doprowadzić do przykładania większej wagi do potencjalnych zysków niż praw obywateli.

Mimo faktu, że prócz wielu zalet, globalizacja ma także liczne wady, jest to proces, którego nie da się zatrzymać. Dlatego też tak ważna jest świadomość negatywnych konsekwencji globalizacji – i konieczność dążenia do ich zminimalizowania.

Podobne wypracowania do Globalizacja - wady i zalety globalizacji