Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Zmiana społeczna - definicja, przykłady. Zmiana społeczna i jej rodzaje (rewolucja, ewolucja, postęp, regres)

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Zmiana społeczna to zjawisko pojawienia się czegoś nowego – nowej jakości – istotne z punktu widzenia świata społecznego. Już w XIX wieku August Comte zauważył, że społeczeństwa nie są statyczne. Wręcz przeciwnie, cechują się one dynamicznymi przeobrażeniami, stąd warto zająć się społeczeństwami z punktu widzenia zachodzących w nich przemian.

Zmiany zachodzące w społeczeństwie mogą dotyczyć bardzo wielu sfer. Zmieniać się mogą normy, które dotychczas obowiązywały w danej społeczności, zmieniać się może także obowiązujący system wartości. Przemiany zachodzą w instytucjach, w prawie, także w tak kluczowej kwestii jak struktura społeczna. Przykładem tych ostatnich jest XIX-wieczny, dynamiczny rozwój klasy robotniczej pod wpływem upowszechnienia maszyny parowej i postępu technologicznego w przemyśle. Klasa robotnicza nie tylko pojawiła się w dotychczasowej strukturze społecznej, ale też szybko stała się jedną z klas dominujących i to jej siła napędzała m.in. ważną szczególnie dla początków XX wieku ideologię komunistyczną. Podobnie istotną zmianą struktury społecznej jest, obserwowany w ostatnich dekadach, rozwój klasy średniej.

Jak zachodzi zmiana społeczna? W historii spotkać można dwa główne sposoby zaistnienia...

Podobne wypracowania