Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Zmiana społeczna - definicja, przykłady. Zmiana społeczna i jej rodzaje (rewolucja, ewolucja, postęp, regres)

Zmiana społeczna to zjawisko pojawienia się czegoś nowego – nowej jakości – istotne z punktu widzenia świata społecznego. Już w XIX wieku August Comte zauważył, że społeczeństwa nie są statyczne. Wręcz przeciwnie, cechują się one dynamicznymi przeobrażeniami, stąd warto zająć się społeczeństwami z punktu widzenia zachodzących w nich przemian.

Zmiany zachodzące w społeczeństwie mogą dotyczyć bardzo wielu sfer. Zmieniać się mogą normy, które dotychczas obowiązywały w danej społeczności, zmieniać się może także obowiązujący system wartości. Przemiany zachodzą w instytucjach, w prawie, także w tak kluczowej kwestii jak struktura społeczna. Przykładem tych ostatnich jest XIX-wieczny, dynamiczny rozwój klasy robotniczej pod wpływem upowszechnienia maszyny parowej i postępu technologicznego w przemyśle. Klasa robotnicza nie tylko pojawiła się w dotychczasowej strukturze społecznej, ale też szybko stała się jedną z klas dominujących i to jej siła napędzała m.in. ważną szczególnie dla początków XX wieku ideologię komunistyczną. Podobnie istotną zmianą struktury społecznej jest, obserwowany w ostatnich dekadach, rozwój klasy średniej.

Jak zachodzi zmiana społeczna? W historii spotkać można dwa główne sposoby zaistnienia zmian. Dynamiczna, radykalna zmiana, szybko wprowadzająca nowości i gwałtowanie przeciwstawiająca się zastanym zjawiskom – to rewolucja. Jej przykładem może być bardzo ważna dla historii świata rewolucja francuska z 1789 roku lub rewolucja październikowa w Rosji z roku 1917. Drugim sposobem zmiany społecznej jest ewolucja, czyli stopniowe, powolne przeobrażanie się społeczeństwa pod wpływem np. wprowadzenia reform.

Rozważania na temat zmian społecznych prowadzą do pojęcia postępu społecznego, który jest wynikiem kolejnych, zachodzących po sobie zmian. Postęp społeczny jest zjawiskiem pozytywnym, zakłada się, że prowadzące do niego zmiany przynoszą korzyści społeczeństwu.

Nieco innym pojęciem jest rozwój, również będący wynikiem przemian społecznych. Rozwój jest zjawiskiem ciągłym, należy jednak zaznaczyć, że niekoniecznie (w przeciwieństwie do postępu) jest związany z pozytywnymi zmianami społecznymi. Rozwój społeczny, niebędący postępem, może prowadzić do zmniejszenia znaczenia danego społeczeństwa, jego degeneracji czy nawet do upadku.

Podobne wypracowania do Zmiana społeczna - definicja, przykłady. Zmiana społeczna i jej rodzaje (rewolucja, ewolucja, postęp, regres)