Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Status społeczny - rodzaje, przykłady, definicja

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Status społeczny (inaczej pozycja społeczna) to miejsce osiągnięte przez jednostkę w hierarchii społecznej. Warto zaznaczyć, że wśród statusów wyróżniamy statusy osiągane – uzależnione od działań podejmowanych przez jednostkę – i statusy przypisane – zależne od cech przypisanych jej w momencie urodzenia, np. płci, rasy czy pochodzenia arystokratycznego (jednostka nie ma na nie żadnego wpływu).

Każdy człowiek poprzez swoje funkcjonowanie społeczne, zajmowanie określonych stanowisk zawodowych, wykonywanie określonej pracy, poprzez wykształcenie czy uzyskane doświadczenie zdobywa pewien szacunek społeczny, który odzwierciedla się właśnie w statusie jednostki. Kluczowe jest tutaj pojęcie prestiżu – czyli właśnie szacunku, jaki budzi dana jednostka i jej działanie.

Czasami w nauce odróżnia się pojęcia pozycji społecznej – jako wspomnianego miejsca w hierarchii – oraz statusu jako związanego z osiągnięciem danej pozycji, dostępu do dóbr. W tym momencie możemy wyróżnić np. status finansowy znaczący dochody i majątek danej osoby.

Miernikiem statusu społecznego osiąganego może być szacunek społeczny odczuwany w stosunku do określonego zawodu. Co kilka lat przeprowadza się w Polsce badania,...

Podobne wypracowania