Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Stanisław Ossowski - biografia, życiorys

Stanisław Ossowski – wybitny polski socjolog, teoretyk kultury i metodolog nauk społecznych – urodził się 22 maja 1897 r. w Lipnie. W czasie studiów kształcił się u takich sław polskiej nauki jak Tadeusz Kotarbiński (filozofia, etyka i logika) czy Stefan Czarnowski (socjologia), co z pewnością wpłynęło na decyzję Ossowskiego o kontynuowaniu kariery naukowej.

Prócz ukończenia studiów filozoficznych na Uniwersytecie Warszawskim, Stanisław Ossowski uczył się również w Londynie i Paryżu. Pracę doktorską napisał pod kierunkiem Kotarbińskiego („Analiza pojęcia znaku”).

Przed II wojną światową Stanisław Ossowski zajmował stanowisko adiunkta w Katedrze Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, natomiast w czasie wojny wykładał socjologię na konspiracyjnym uniwersytecie.

Po zakończeniu działań wojennych, w 1945 r., Stanisław Ossowski został członkiem komisji organizacyjnej Uniwersytetu Łódzkiego – do 1947 roku zajmował stanowisko profesorskie na tym uniwersytecie. W 1948 roku został przeniesiony do Warszawy – otrzymał profesurę UW i kontynuował pracę naukową przez kolejne 3 lata, do roku 1951, kiedy to władze komunistyczne zlikwidowały socjologię jako odrębny kierunek badań. Stanisława Ossowskiego i jego żonę Marię (również socjologia) odsunięto wówczas od badań.

Zmiany na korzyść polskiej socjologii przyniosła jednak odwilż gomułkowska z roku 1956, dzięki której znowu powstały na uniwersytetach katedry socjologii. Stanisław Ossowski wrócił na Uniwersytet Warszawski, gdzie pracował do swojej śmierci w 1963 roku.

Prace Stanisława Ossowskiego były znane i doceniane nie tylko w Polsce, ale także na całym świecie. Należy wspomnieć, że w 1949 r. uczestniczył on w kongresie założycielskim Międzynarodowego Towarzystwa Socjologicznego (prestiżowej instytucji zrzeszającej socjologów z całego świata), a w latach 1959-1962 pełnił funkcję jego wiceprzewodniczącego. Podobną instytucję utworzył także na gruncie polskim – Polskie Towarzystwo Socjologiczne powstało w 1957 roku.

W swoich pracach Stanisław Ossowski dowodził znacznego wpływu świadomości człowieka na odbiór rzeczywistości, wskazywał, że szczególnie w naukach społecznych (w odróżnieniu nauk przyrodniczych) świadomość i uwarunkowanie człowieka odgrywa dużą rolę w poznaniu zjawisk społecznych.

Podobne wypracowania do Stanisław Ossowski - biografia, życiorys