Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Liberalizm a konserwatyzm - porównanie i charakterystyka orientacji

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Liberalizm to nurt wywodzący się z epoki oświecenia, którego reprezentancie postulowali wolność człowieka jako jednostki w aspekcie politycznym, wyznaniowym, społecznym i ekonomicznym. Teoria ta zakładała, iż każdemu człowiekowi przysługuje prawo do wolności osobistej oraz że wszyscy są równi wobec prawa. Liberalizm dzielił się na wiele odłamów, często o skrajnych, o całkiem odmiennych postulatach. Ogólne przesłanie liberalizmu polega jednak na tym, że liberałowie na piedestale postawić pragnęli jednostkę i jej prawa, a pomniejszali znaczenia państwa uważając, iż aparatowi państwowemu powinna przysługiwać jedynie rola pomocnicza i administracyjna.

Konserwatyzm natomiast można rozumieć w dwojaki sposób. Z jednej strony jest to określenie cechy charakteru, przejawiającej się głęboką niechęcią w stosunku do odchodzenia od tradycyjnych norm i wartości, a także w ogóle dokonywania zmian. Wszystko, co obce, budzi w człowieku konserwatywnym pewną nieufność. Konserwatyzm stał się także rodzajem filozofii społecznej, której zwolennicy negują konieczność wprowadzania modyfikacji oraz ulepszeń, a kiedy tak się już stanie, należy wówczas dążyć do przywrócenia stanu poprzedniego. Według zwolenników teorii –...

Podobne wypracowania