Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Liberalizm - twórcy, przedstawiciele. Historia powstawania liberalizmu

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Liberalizm to doktryna filozoficzna, a także społeczna, moralna i ekonomiczna oparta na założeniu, że podstawowym kryterium rozwoju jest wolność osobista i polityczna jednostki w społeczeństwie.

Sama definicja liberalizmu wywodzi się z łacińskiego słowa „liberalia”, które oznacza wolność. Po raz pierwszy zwrot „idee liberalne” został użyty przez Napoleona Bonaparte. Nurt liberalny zaistniał w końcu XVIII wieku, w angielskim ugrupowaniu politycznym wigów, którego program polityczny sformułował J. Locke (promotor nurtu liberalizmu politycznego w formie monarchii konstytucyjnej i parlamentarnej). Rozwój liberalizmu jako teorii politycznej i ekonomicznej przypada na XIX wiek, pozostając w związku z kulturowymi i religijnymi ideami epoki oświecenia.

W XIX wieku podstawowymi postulatami nurtu było obalenie absolutyzmu, a także osłabienie wpływów Kościoła na społeczeństwo oraz zlikwidowanie przywilejów i wprowadzenie zasady równości wszystkich obywateli przed prawem. Główną tezą było wprowadzenie ustroju politycznego opartego na zasadzie trójpodziału władzy – rozdzielenie władzy wykonawczej, ustawodawczej i sądowniczej. Twórca tej teorii, K. Monteskiusz, uznawany jest za...

Podobne wypracowania