Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Partycypacja obywatelska - definicja, charakterystyka, rodzaje partycypacji obywateli

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Pojęcie partycypacji obywatelskiej należy rozumieć jako proces, w trakcie którego obywatele danego państwa uzyskują wpływ i kontrolę nad decyzjami władz publicznych. Ma to miejsce w przypadku, gdy decyzje te mogą mieć pośredni lub bezpośredni wpływ na ich interesy. Partycypacja obywatelska dotyczy relacji między przedstawicielami władzy a obywatelami. Różni się ona od tradycyjnego udziału w wyborach. Partycypacja to uczestnictwo w sposób aktywny w wydarzeniach, które bezpośrednio dotyczą danej jednostki. Przejawia się w możliwości zabierania głosu oraz możliwości uczestniczenia w działaniach i podejmowania decyzji. Podstawę stanowi uznanie legalności wybranej władzy oraz partnerstwo w zakresie grup i organizacji mieszkańców. Z założenia także udział obywateli we władaniu demokratycznym państwem nie powinien opierać się wyłącznie na uczestnictwie w wyborach.

Partycypacja obywatelska może przybierać różne formy, uwzględniające stopień zaangażowania jednostki względem podejmowanych decyzji. Najprostszą formą partycypacji jest informowanie. Proces ten angażuje obywateli w najmniejszym stopniu i polega na udzieleniu informacji przez organy państwowe odnośnie decyzji, które ich dotyczą. Brak w tym aspekcie aktywności obywateli, władze...

Podobne wypracowania